08.06.2008

Venirea lui Iisus

În Apocalipsa-21:2, se vorbeşte despre această Venire a lui Isus. De asemena, prorocul Isaia , în cap. 13 cu 5, vorbeşte despre existenţa altor popoare situate la ,,marginea cerului''.
,,Voi face pe oameni mai rari decât aurul curat, şi mai scumpi decât aurul de Ofir…Voi clătina cerurile, şi Pământul se va zgudui din temelia lui'', zice acelaşi proroc.

Prorocul Daniel, în cap.12 cu 4, spune că ,,la vremea sfârşitului…cunoştinţa va creşte''. Nimic mai adevărat, când ne gândim la progresele cunoaşterii din ultima sută de ani. ,,Când puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot…cei pricepuţi vor înţelege''.

Toate evenimentele vorbesc de sfârşitul răului pentru Biserică, care va fi îmbrăcată în haina de slavă a lui Hristos.
Toţi cei ce au încheiat Legământul cu El, să se îndepărteze cât pot de rău, pentru că vremurile şi soroacele sunt sub autoritatea lui Dumnezeu.
Vestirea Evangheliei are două scopuri:
-pentru mântuire- pentru cei ce-o primesc,
-pentru mărturie, în ziua judecăţii-pentru cei ce-o resping.
Aşa că, nimeni nu poate spune că este scutit de Judecata lui D-zeu, fiindcă nu a ştiut. Deci, alege viaţa! El doreşte ca tot omul să vină la El şi să fie mântuit, dar nu obligă pe nimeni, deşi ar putea. Doar pe cei aleşi de El, din veşnicie, îi constrânge, să-L caute şi să fie mântuiţi. Dacă eşti în planul Său de mântuire, vei veni la El, fie că vrei, fie că nu. Altfel, îţi lasă liberul albitru.

Sursa- http://eseuri.resursecrestine.ro/eseuri-Despre-sfarsitul-lucrurilor-588.htm

Niciun comentariu: