17.09.2013

“Vizavi sau vis-a-vis”

Comentariu:
"Nu numai că aceasta este forma uzuală şi recomandată de orice lexicon, dar ea există ca atare, adaptată morfologic limbii române după principiul fonologic, în toate dicţionarele româneşti, cel puţin din 1975 (vezi DEX 1975). Fac această precizare tocmai pentru că eu, de multă vreme, mă amuz teribil de cei care se cramponează de forma ‘vis-a-vis’, în ciuda faptului că nu au studiat franceza la şcoală şi în pofida necunoaşterii formei corecte a prepoziţiei în chiar limba de origine: vis-à-vis. În limba franceză diacriticele sunt foarte importante şi, ca atare, ele nu sunt opţionale, or, dacă vrem să facem paradă de cunoştinţele noastre de limba franceză în scris, să o facem à la française jusqu’au bout."

Recunosc că am stat la îndoială când am postat un material, şi am ajuns la scrierea cuvântului acestuia...

Niciun comentariu: