21.09.2013

Despre răutate

 • Cel rău dobândeşte un câştig înşelător, dar cel ce seamănă neprihănirea are o adevărată plată. –
 • Osea 10.12; Gal 6.8-9; Iac 3.18;
 • 19 Adevărata neprihănire duce la viaţă, dar cel ce urmăreşte răul găseşte moartea. –
 • 20 Cei cu inima stricată sunt o scârbă înaintea Domnului, dar cei ce umblă fără prihană Îi sunt plăcuţi.
 • 21 Hotărât: cel rău nu va rămâne nepedepsit, dar sămânţa celor neprihăniţi va fi scăpată.
 • Prov 16.5; Ps 112.2;
 • 22 Femeia frumoasă şi fără minte este ca un inel de aur pus în râtul unui porc. –
 • 23 Dorinţa celor neprihăniţi este numai bine; dar aşteptarea celor răi este numai mânie. –
 • Rom 2.8-9;
 • 24 Unul care dă cu mâna largă, ajunge mai bogat; şi altul, care economiseşte prea mult, nu face decât să sărăcească. –
 • Ps 112.9;
 • 25 Sufletul binefăcător va fi săturat, şi cel ce udă pe alţii va fi udat şi el. –

Niciun comentariu: